Wie zijn wij en wat is onze doelstelling? Wij zijn leden van de Clan MacAlpin(e) Society in Nederland.Op dit moment hebben wij meer dan 100 leden bestaande uit nazaten van de MacAlpin(e) familie, aangetrouwde leden en ook sympathisanten die zich bij ons hebben aangesloten. Onze doelstellinggen zijn o.a. ondersteuning clan activiteiten, onderhouden van de contacten onderling, opzetten van een database, onderzoek en publicaties betreffende historische gegevens, registratie clanleden en uiteraard ook bijeenkomsten e.d. organiseren om de banden te verstevigen, dit zowel in Nederlandse als internationaal.
lorem&ipsum dolor.net
Over Ons