lorem&ipsum dolor.net
Historie van de MacAlpin(e) clan in een notendop: De historie van de eerste schotse Koningen begon bij Kenneth MacAlpin, hij leefde tusen 810 – 13 februari 858 en was koning van de Picten en de eerste koning van Schotland (843-858), met de bijnaam van een Ferbasach, "De Veroveraar". Kenneth onbetwiste erfenis was produceren van een dynastie heersers die claimde van hem en was de stichter van de dynastie die regeerde van Schotland een groot deel van de middeleeuwse periode. Zijn dynastie leverde de enige koningen van Schotland. Door de overheersing van de Engelsen kwam hieraan een eind. De nazaten verspreiden zich (meestal omdat zij moesten vrezen voor wraak van de Engelse bezetters) over Schotland, later vluchten velen naar de lage Landen (Nederland en België), dit wegens de goede banden en gemeen-schappelijke belangen tegen de Engelsen)) en vanaf daar naar o.a.de Verenigde Staten van Amerika. Ook trouwden zij met Nederlandse adel, reden waarom nu een groot aantal nazaten terug te vinden zijn in ons land, tevens reden om zich weer bij de clan aan te sluiten en de familie banden weer tot stand te brengen.
Historie